Duurzame ontwikkeling van binnenuit

Onze visie

Wij geloven dat het succes van organisaties bepaald wordt door het succes van de mensen die er werken. Organisaties zien wij als een levend en lerend systeem waarbij mensen de structuur en cultuur van organisaties bepalen en vorm geven. Hierbij gaat het erom dat mensen kunnen leven en werken vanuit hun innerlijke vrijheid; in contact kunnen staan met wie ze werkelijk zijn.

Eisen en competenties

We leven in een tijd waarin de druk op mensen/ organisaties steeds groter wordt; we moeten mee met reorganisaties, er worden andere eisen en competenties aan ons gesteld; we moeten presteren. Zelfs ons privéleven stelt eisen.

Eigen innerlijk

Steeds vaker zien we dat mensen  het contact met het eigen innerlijk, met de gevoelens en emoties, met de werkelijke wezenlijke behoeftes verliezen en niet meer gelukkig en succesvol zijn. Men is steeds maar op weg om iets te bereiken of om iemand te worden. De aandacht richt zich op de buitenkant en de verbinding met wie ze werkelijk zijn gaat verloren; ze ‘zitten niet meer lekker in hun vel’, raken ‘burn-out’ , komen in conflictsituaties terecht of worden ontslagen.

Van binnenuit

Kenmerkend voor onze begeleiding is dat we de nadruk leggen op het aanboren, ontwikkelen of versterken van het unieke persoonlijke potentieel van mensen.  Duurzame ontwikkeling en verandering van gedrag komt naar onze vaste overtuiging van binnenuit. Dit doen we door de weg ‘van buiten naar binnen te maken: vanuit gedrag, emoties naar hart en ziel. Persoonlijke groei hangt derhalve nauw samen met de ont-wikkeling en bewustwording van je eigen binnenwereld. Dat heeft alles te maken met de manier waarop iemand de buitenwereld waarneemt en beleeft, hoe iemand omgaat met zijn/ haar kwetsbaarheid en onzekerheid, tegenslag en werkdruk.

Belemmeringen

Het is daarvoor relevant om inzicht te hebben in wat iemand echt beweegt, wat hij/zij ervaart aan emoties en gevoelens en welke belemmeringen daar mogelijk een rol spelen. We gaan op zoek naar de werkelijke oorzaken van deze belemmeringen.  Daarbij richten we ons, als het nodig is op het (alsnog) echt verwerken en niet op ’er mee leren leven’.

   Contactgegevens

Hans van Dijk 
hans@vanheterenenpartners.nl
06-10967525
Carla de Greef 
carla@vanheterenenpartners.nl
06-53978077
Aloysiuslaan 2
5262 AH Vught (postadres)
Nevenlocatie:
Kerkweg 7
33832 RH Leusden  

Loving each other

Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en jij begint mij adviezen te geven, 
dan doe je niet wat ik je vraag. 
 Lees verder